Contributie

Home > Algemeen > Lidmaatschap > Contributie

Contributie

Contributie:

Geachte leden,

Hierbij een uitleg bij de contributie.

Zoals jullie al hebben kunnen zien op de verzonden facturen is de contributie dit seizoen (seizoen 2018-2019) voor de alle categorieën niet verhoogd. Verder zal er met ingang van seizoen 2018-2019 strenger op de naleving van de contributie betalingen gelet worden. Dit houdt in dat als men niet tijdig betaalt, men niet voetbalt, wat geldt voor zowel de contributie als de bijdrage voor het kledingpakket. 

Dus wees hier op attent want “Niet betalen = Niet voetballen”

Als men niet in staat is om de contributie in één keer te betalen kan met de penningmeester een betalingsregeling worden afgesproken. Hier voor kan men een mail sturen naar penningmeester@msv71.nl

Ook is het van belang dat de spelerspassen in orde dienen te zijn, dus kijk op de site of je een pasfoto in moet leveren. Deze kan je inleveren bij :

Henk Smit
Runmolen 10
3146 SN Maassluis

Ook hier voor geldt “Pas niet in orde = “Niet voetballen”  

Uitsluitend te voldoen op bankrekening NL02RABO 03403 90 867.

Er zullen in tegenstelling tot voorgaande seizoenen voor de verschuldigde contributie rekeningen worden verstuurd.  Op deze rekening is aangegeven welke gegevens u bij betaling moet vermelden.

De betalingen dienen uiterlijk op de datum die op factuur staat te zijn voldaan

Door de penningmeester worden GEEN contante betalingen aangenomen. Een lid dat contant wenst te betalen doet dit aan de begeleider (als die hieraan wil meewerken) die de betaling op banknummer NL02RABO 03403 90 867 (onder vermelding van de naam van het lid) stort.

De onderstaande contributiebedragen zijn exclusief €75,- voor de kleding (geldt niet voor de zaal) voor het kledingpakket, die door M.S.V.'71 ter beschikking wordt gesteld. De bijdrage voor het kledingpakket dient tegelijk met de contributie te worden betaald.

CATEGORIE:

GEBOREN:

BEDRAG:

Senioren Veld

Voor 2000

€ 198,00

Senioren Zaal

Voor 2000

€ 198,00

Senioren Veld en Zaal

Voor 2000

€ 322,00

JO19 Veld

In 2000 of 2001

€ 148,00

JO19 Zaal

In 2000 of 2001

€ 148,00

JO19 Veld en Zaal

In 2000 of 2001

€ 268,00

JO17 Veld

In 2002 of 2003

€ 141,00

JO15

In 2004 of 2005

€ 129,00

JO13

In 2006 of 2007

€ 125,00

JO11

In 2008 of 2009

€ 123,00

JO09

In 2010 of 2011

€ 12000

JO07

In 2012

€ 120,00

Donateurs

n.v.t.

€ 71,00

Niet-spelend Kader

vrijwillig

€ 71,00

Gezinskorting

Deze geldt indien spelende leden op hetzelfde adres wonen en dit ook zo in onze ledenadministratie geregistreerd is. Niet-spelende leden tellen niet mee voor de gezinskorting. Bij twee spelende leden bedraagt de korting 5% van de totale contributie; bij 3 spelende leden bedraagt deze korting 10% van de totale contributie en bij meer dan drie spelende leden bedraagt deze korting 15% van de totale contributie.

Niet of te laat betalen: schorsingen en royementen

M.S.V.’71 heeft het recht om leden te schorsen die hun contributie niet of te laat hebben betaald. Leden die na 1 januari  nog niet betaald hebben kunnen worden geroyeerd als lid. Zij kunnen pas bij aanvang van het nieuwe seizoen weer lid worden nadat ze de contributie van het afgelopen jaar en het komende jaar betaald hebben.

Nieuwe Leden

Nieuwe leden dienen direct bij de aanvang van hun lidmaatschap hun contributie te voldoen zoals vermeld in de bovenstaande tabel. Niet betaald betekent geen lidmaatschap en dus niet spelen.

Een korting van 25% wordt verleend indien het nieuwe lid na 1 december lid wordt.

Een nieuw lid dat na 1 april lid wordt, hoeft over het lopende seizoen niet te betalen als hij de contributie over het komende seizoen (bedrag tabel + € 2,50) alvast voldoet.

Ziekten, blessures, schorsingen door de KNVB, tijdelijke afwezigheid.

Deze gebeurtenissen zijn voor risico van de spelers en worden niet door M.S.V.’71  vergoed. Met andere woorden: er zal geen teruggave van contributie plaatsvinden. Indien een lid geen contributie voldoet in verband met een van deze redenen zal dit lid geschorst worden wegens te late betaling of niet-betaling.

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71