• nicovdlelij

Hervatting trainingen


Beste M.S.V-ers, in het bijzonder onze jeugdleden,


We zijn blij te kunnen melden dat na goed overleg en een degelijke voorbereiding de trainingen vanaf woensdag 6 mei voor de jeugd t/m 18 jaar hervat gaan worden. Voorwaarde hiervoor is dat alle betrokkenen zich aan de regels houden en meewerken om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vertrouwen op ieders medewerking hierin.


De door het NOC – NSF opgestelde protocollen en de door de KNVB op voetbal toegespitste aanpassingen hierop zijn leidend. Protocollen voor algemene hygiëne, voor ouders/verzorgers en spelers zijn te vinden op de website van de KNVB, staan onderaan dit artikel en zullen toegestuurd worden. Daarnaast gelden er regels die specifiek van toepassing zijn voor M.S.V.’71, welke hieronder vermeld staan. Spelers en ouders/verzorgers die zich daar niet aan houden zullen daarop aangesproken worden.


Als u of uw kind het niet ziet zitten om deel te nemen aan de trainingen, dan hebben wij daar als club natuurlijk respect voor. Dan wel zoals gebruikelijk op tijd afmelden bij de trainers.

Belangrijke informatie

De jeugd t/m 12 jaar gaat volgens het bekende schema de gebruikelijke 2x per week trainen.

De trainingen van JO8 t/m JO11 eindigen 10 minuten eerder dan gebruikelijk (om 19:05 uur). Op deze manier wordt voorkomen dat er verboden vermenging ontstaat met de volgende trainingsgroep.

De jeugd van 13 t/m 18 jaar gaat voorlopig 1x per week trainen: de JO15 op woensdag en de JO17 en MO17 op donderdag. Maandag en dinsdag wordt er dus nog niet door deze groepen getraind.

De spelers uit JO13 die al 13 jaar zijn mogen volgens de regels niet vermengd worden met spelers t/m 12 jaar. Zij kunnen daarom al aansluiten bij trainingen voor de JO15. Deze spelers krijgen daarvoor een persoonlijk bericht.

Er is voorlopig nog geen keeperstraining. Wanneer die weer opgestart gaat worden zullen de betrokkenen geïnformeerd worden.

Om een verkeerschaos door het afzetten van spelers voor het hek te voorkomen, willen we dat de spelers zo min mogelijk met de auto gebracht gaan worden. Kom daarom allemaal zoveel mogelijk op de fiets. Ouders die hun kind toch met de auto halen en brengen worden verzocht zoveel mogelijk in de auto te blijven zitten.

Spelers t/m 12 jaar kunnen hun fiets in de fietsenstalling plaatsen.

Spelers vanaf 13 jaar kunnen hun fiets op het gras schuin tegenover het hek aan overzijde van de toegangsweg plaatsen, zodat het mogelijk is om voldoende afstand tot elkaar te houden.

Met klem wijzen we erop dat bovenstaande informatie goed doorgelezen en opgevolgd dient te worden, maar dat dit ook geldt voor de protocollen voor algemene hygiëne, voor ouders/verzorgers en spelers. Alleen als we ons hier allemaal aanhouden kunnen de trainingen doorgang blijven vinden. We rekenen op ieders inzet en begrip en wensen iedereen weer veel voetbalplezier.Met sportieve groet,

Jeugdcommissie M.S.V.’71