top of page

Nieuwjaarsrede Voorzitter M.S.V.'71


Beste M.S.V.'71 leden, vrijwilligers, donateurs, sponsors en liefhebbers,


In de eerste plaats zou ik U allen een goed, gezond en sportief 2021 willen toewensen. Het bestuur van MSV’71 hoopt wel dat in 2021 het virus dat over de wereld woedt zal worden overwonnen.


Corona

Het is al vele malen gezegd. Het jaar 2020 is een verschrikkelijk en raar jaar geweest. Veel mensen zijn overleden door het corona virus. Een jaar geleden dachten wij allen dat zo’n pandemie niet meer zou kunnen plaatsvinden. Grote waardering bestaat er voor de zorgverleners die met heel veel inspanning nog steeds mensen die besmet en ernstig ziek zijn behandelen. We moeten afwachten of het vaccin het virus zal kunnen tegengaan, ook de gemuteerde virussen. Het blijft allemaal spannend.Iedereen zal het met ons eens zijn, maar onze traditionele nieuwjaarsreceptie wordt node gemist. De gezelligheid die vaak aanwezig was en dat we elkaar persoonlijk een goed Nieuwjaar konden toewensen was altijd een mooie start van het nieuwe jaar. Ook was dit een moment om stil te staan bij de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Helaas moet dat nu op een andere manier, maar we zullen hen niet vergeten!


Voor de sport en in het bijzonder onze voetbalvereniging heeft 2020 niet veel goeds gebracht. Een competitie kon slechts in beperkte maten worden gespeeld. Kinderen mochten soms nog wel trainen, maar het sporten in verenigingsverband is sinds begin oktober weer onmogelijk.


Renovatie


Als vereniging hebben wij echter niet stilgezeten en met name wat betreft het verbeteren van onze accommodatie. Na vele vergaderingen lag er een plan klaar en zijn wij aan de slag gegaan. Onder de bezielende leiding van Hans Frerichs is het oude hoofdgebouw en kleedkamers aangepakt en prachtig gerenoveerd. Vele vrijwilligers vanuit onze hele vereniging, ouders van jeugdleden, onze selectie, het 'good old' derde elftal en ons vrouwen elftalteam, hebben een enorme bijdrage geleverd. Zonder deze vrijwilligers was de renovatie nooit tot stand kunnen komen. Wij mochten ook een aanzienlijk bedrag verkrijgen van het fonds Schiedam Vlaardingen, maar tevens ook een subsidie van het De Groot fonds en een bijdrage van de ronde tafel 149 uit Maassluis.Ook zijn nog diverse andere bronnen aangeboord, waaronder het BOSA fonds. Dit laatste fonds is vanuit de Rijksoverheid in het leven geroepen voor ondersteuning aan renovatie en onderhoud van een sport accommodaties. Daarnaast hebben verschillende sponsors ons bijgestaan en op uiteenlopende manieren gesteund. De renovatie is nu in een afrondende fase en we kunnen wel stellen dat wij een van de mooiste accommodaties in Maassluis en omgeving hebben gerealiseerd; een geweldige prestatie!Alternatieve Activiteiten


Zoals gezegd is er het afgelopen jaar nauwelijks gevoetbald. Vanaf 7 maart 2020 lag de competitie stil. Deze is tot de zomer ook niet meer hervat. In het nieuwe seizoen konden we weer voorzichtig een start maken met de competitie, maar ook die werd al weer snel stilgelegd. Onze accommodatie ging op slot, zoals bij zo alle andere sportverenigingen. Wat ook niet door kon gaan en wat een enorme strop voor de vereniging is geweest, was de 25e Megaweek, die we groots wilde vieren.Ondanks het voorgaande wist onze club toch nog de nodige leuke activiteiten te organiseren. Zo was er een strandtraining en een middag surfen in Hoek van Holland. Er was een Pietentoernooi voor de jongste jeugd en een Megaterras Bingo op ons hoofdveld.
Een aanvankelijke andere teleurstelling was dat er te weinig vrouwen lid waren van onze vereniging om een volledig team op de been te brengen.


Echter door de inbreng van Mo-17 aanvulling hebben we nu weer een volwaardig vrouwenteam waar het bestuur bijzonder blij mee is.


Alvorens gestart kon worden met de training met de jeugd moest er wel aan een aantal eisen worden voldaan met betrekking tot het Covid 19 virus. Spelers moesten aangekleed naar de club komen en de kinderen moesten worden afgezet bij de ingang/uitgang. Vervelend was daarbij dat ouders niet op het terrein van onze club mochten komen om naar hun kinderen te kijken. Daarnaast bleef ook de kantine gesloten. Het gedwongen sluiten van de kantine heeft ook de nodige financiële gevolgen gegeven voor onze vereniging.Extra Acties

Gelukkig zijn er ook vele succesvolle acties geweest voor onze club, waaronder de jubileumshirt actie, de Grote Clubactie, de speculaaspoppenactie, de Rabo ClubSupport actie en het Rondje voor de Club en op de valreep van 2020 ook nog de oliebollenactie. Dit alles heeft naast saamhorigheid natuurlijk ook de nodige geldmiddelen voor de vereniging opgebracht.


Jeugdbestuur

Ook zijn wij heel blij om te kunnen melden dat er binnenkort een jeugdbestuur zal worden gepresenteerd en geïnstalleerd. Op de Algemene Ledenvergadering zullen wij daar nader over berichten, wel kunnen wij berichten dat zij zich al met veel energie inzetten voor onze jeugdafdeling. Onder andere het kaboutervoetbal is weer opgestart onder enthousiaste leiding van Dione van Loenen en Anouk Pietersen.Untitas'63

Verder hebben we dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de handbalvereniging Unitas'63. Unitas zocht een nieuwe plek om haar handbal sport te kunnen uitoefenen. Wij hebben een deel van ons terrein beschikbaar gesteld. De samenwerking verloopt zeer prettig en voorspoedig. Ook de leden van Unitas hebben meegeholpen aan de renovatie van ons hoofdgebouw en de kantine. De verhuizing van Unitas naar ons complex en de opening van hun nieuwe veld moet overigens nog wel gevierd worden, hopelijk in betere tijden.


Voor de toekomst hopen wij in 2021 weer een Megaweek te kunnen organiseren en natuurlijk het 50-jarig bestaan van M.S.V.’71 te mogen vieren.


Maar laat eerst de bal maar gaan rollen in dit nieuwe jaar!


Pieter Hoogenraad

Voorzitter M.S.V.'71


Comments


bottom of page