top of page

Paul van Loenen ook volgend seizoen hoofdtrainer bij M.S.V.'71


Paul van Loenen en M.S.V.'71 hebben besloten om ook volgend jaar met elkaar door te gaan. De nieuwe hoofdtrainer, die dit seizoen vol ambitie aan zijn nieuwe rol begon, heeft door corona tot op heden nauwelijks de mogelijkheid gehad om zich waar te maken. Nadat de competitie al snel stil kwam te liggen was het vooral veel improviseren. We spraken van Loenen daarover.


Corona

" Ik had me dit eerste seizoen als hoofdtrainer heel anders voorgesteld" zegt de 50 jarige van Loenen terugkijkend op de laatste maanden. " Na 3 competitie wedstrijden werd de competitie al stilgelegd en hebben we geen wedstrijden meer kunnen spelen. We hebben zo goed en zo kwaad het ging doorgetraind, uiteraard met inachtneming van de door de overheid opgelegde corona maatregelen. We hebben dan ook minimale besmettingen gehad in onze groep en deze besmettingen hebben de spelers niet bij MSV opgedaan".


De laatste wedstrijd was tegen SVV. Die werd ruim met 4-0 gewonnen. Hoe is het daarna verder gegaan ?


" Wij hebben op dinsdag 13 oktober nog gezamenlijk getraind, na de overwinning op SVV. Op die avond werden de eerste maatregelen al afgekondigd en konden wij buiten nog maar in groepen van 4 personen trainen.


Deze uitkomst van de maatregelen werd besproken met de groep en de groep was er unaniem over eens dat wij 2 x per week zouden blijven doortrainen in 4-tallen. De trainingen vonden plaats op dinsdag en zaterdag. Het zorgde voor huiswerk bij de trainers, daar de trainingen met in achtneming van de 1,5 meter afstand moesten plaatsvinden oftewel geen duels, geen partij. Wij hebben hier als trainers leuke oplossingen voor bedacht, waardoor er nog steeds sprake was van bepaalde competitie elementen.


Nog strengere maatregelen

Op een gegeven moment werden de maatregelen strenger en konden wij nog maar in 2-tallen trainen.


We hebben in die periode 1 keer getraind. In een heuse zoommeeting werd de training besproken, koppels gevormd en viel er een prijs te behalen voor het snelst doorlopen van het parcours. Bij een gelijke stand zou de uitslag van de een verkorte sportquiz bepalend zijn. De digitale sportquiz werd gewonnen door Rick de Jonge. Meerdere koppels eindigden na een parcours met verschillende hindernissen op veld 1, 2 en 3 op plek 1. Het was wel enigszins dubieus daar verschillende teams zichtbaar de regels van het spel vrij hadden geïnterpreteerd. Al snel kwam de begeleiding tot de conclusie dat nagenoeg alle 2-tallen die op plek 1 waren geëindigd mogelijk de spelregels op een andere manier hadden uitgelegd.


Bij een gelijke stand zou de uitslag van de sportquiz bepalend zijn. Tom Leinweber werd samen met zijn maat Matthijs Janssen tot winnaar uitgeroepen. Zij staan beide op de foto, wonen onder 1 dak en konden binnen een afstand van de 1,5 meter de prijs in ontvangst nemen.Tom Leinweber en Matthijs Janssen


Kei en Knuppel

De traditionele kei en knuppel werd diezelfde avond nieuw leven ingeblazen. Aathis Elayathamby kreeg het shirt met de knuppel. Hij heeft de eigenschap zich vaak te vergissen. Hij denkt dat menig training later begint dan 20.00 uur. U raadt het al, onze trainingen starten om 20.00 uur. De betrokkenen hebben in de laatste twee maanden van 2020 in het shirt kunnen trainen. Zaterdag 16 januari a.s. worden de shirts opnieuw uitgereikt" .Aathis Elayathamby droeg dezemaand het shirt met de Knuppel


Is het niet ontzettend moeilijk om in deze corona periode de groep gemotiveerd te houden ?


" Dat is zeker lastig" beaamt van Loenen. "We hebben een periode nog wel in 4-tallen kunnen trainen. De mannen weten het nog niet, maar naar de competitie toe zijn er belangrijke posities te winnen. Om een tipje van de sluier op te lichten. In de ranglijst voor het nemen van de vrije trappen zijn er ook nieuwe namen opgedoken. Naast de traditionele namen: Matthijs en Jack zijn daar nieuwe concurrenten in de vorm van Jeremy. Azzedine en Rogier. Zij schoten bij de oefening van trainer Hamza de meeste vrije trappen binnen, maar bij de hoofdtrainer waren daar: Matthijs, Jeremy en Rogier die 7 van de 10 ballen vanaf de zestien onberispelijk binnenschoten".


Sportquiz

"Om het jaar goed af te sluiten werd er een grote digitale sportquiz gehouden. Een groot deel van de selectie was online om te strijden voor de eer en een kleine prijs. De hoofdprijs heeft gezien de voorgaande trainingskampen met drank te maken. Daar waar er vier trainingskampen werden georganiseerd door Joey en Dylan en zij ook traditioneel de sportquiz organiseren vielen zij nooit in de prijzen. Deze mogelijkheid was er nu wel en 1 van deze heren wist er zelfs met de hoofdprijs vandoor te gaan. Het zal u niet verbazen dat het traditionele trainingskamp van de selectie niet is doorgegaan. De gebruikelijk door MSV gereserveerde bijdrage van MSV is door de selectie niet gebruikt zodat de club deze euro’s in deze lastige tijd niet behoeft uit te geven, maar dit spreekt voor zich aldus de volledige selectie inclusief begeleiding.
Op plek 3 in de sportquiz eindigde Marnix Louter alias Henkie T, op plek 2 eindigde Ricardo de Jager alias Ricardinho en op plek 1 Dylan Dijksman alias Dylan. Het merendeel van de prijzen is coronaproof overhandigd. De belangrijkste prijs wordt nog uitgereikt .
We zijn dit jaar weer gestart met het trainen in 2-tallen en wij zullen dit wekelijks op de zaterdag doen zolang de huidige maatregelen van kracht zijn. Uiteraard worden deze trainingen coronaproof uitgevoerd. Wij zullen de besluiten van de overheid volgen en onze trainingen hierop aanpassen. Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid deze periode doorkomt en dat wij op termijn weer veilig kunnen voetballen"


Uitspelen Competitie

De toekomst voor wat betreft het amateurvoetbal in het huidige seizoen 2020/ 2021 is nog erg onzeker. Paul van Loenen beaamt dat : " Ik verwacht niet dat de competitie nog uitgespeeld zal worden. De lockdown is weer met 3 weken verlengd. Daarna kunnen we misschien weer gaan trainen met 4-tallen. En als alles goed gaat met vaccineren en het aantal besmetting blijft dalen dan kunnen we later beginnen met optrainen. Maar dan zitten we al in maart of april. Wellicht dat er dan nog een halve competitie gespeeld kan worden tot eind juni. Zonder nacompetitie. We gaan het zien. Voorlopig blijft het improviseren. Maar dat geldt voor iedereen".


Comments


bottom of page