top of page

Wisseling van de wacht in bestuur bij M.S.V.'71


Tijdens de ledenvergadering, die afgelopen maandagavond plaatsvond in de kantine van onze vereniging, vond er een wisseling van de wacht plaats.


Verschillende bestuursleden namen na jarenlange trouwe dienst afscheid. Gelukkig werden bijna al de vacant gekomen functies ter plekke al weer ingevuld door nieuwe enthousiaste bestuursleden. Alleen de bestuursfunctie Hoofd Technisch Beleid kon nog niet worden ingevuld. Het zou fijn zijn als ook deze vacature op korte termijn ingevuld zou kunnen worden. Mensen die zich geroepen voelen kunnen zich melden bij onze secretaris via email secretaris@msv71.nl.


Vertrekkende bestuursleden

De vertrekkende bestuursleden zijn Voorzitter Pieter Hoogenraad, Secretaris Olga Voogt, Penningmeester Wil Dijksman en Hoofd TC Loek Voortman. Allen werden toegesproken door Martin van Zweden, die hen met bloemen en cadeaus bedankte voor bewezen diensten. Wil Dijksman en Pieter Hoogenraad waren met respectievelijk 9 en 14 jaar de langstzittende bestuursleden die afscheid namen.Vertrekkende Secretaris Olga Voogt


Vertrekkende technisch coördinatoren Bas Lankwarden (links) en Loek Voortman (rechts)


Op deze website zal aan deze 2 vertrekkende bestuursleden extra aandacht gegeven worden. Het artikel over penningmeester Wil Dijksman is al geplaatst. Binnenkort verschijnt er ook een artikel over het 14 jarig voorzitterschap van de vertrekkende praeses (voorzitter) Pieter Hoogenraad,

Vertrekkende Penningmeester Wil Dijksman


Vertrekkende Voorzitter Pieter Hoogenraad


Nieuwe bestuursleden

Zoals gezegd zijn de meeste opengevallen plaatsen al weer ingevuld. Door de leden werd Anton Wesselius als nieuwe voorzitter verkozen. Michel Veldkamp volgt Olga Voogt op als secretaris en de functie van penningmeester zal vanaf nu worden bekleed door Nancy van der Heijdt en Pieter Ton Sprangers


De nieuw gekozen bestuursleden vlnr Pieter Ton Sprangers, Michel Veldkamp, Nancy van der Heijdt en Anton Wesselius

Comentários


bottom of page