top of page

De geschiedenis van ons SportcomplexIn het feestelijke kader van ons 50 jarig jubileum dit keer een nostalgisch item voor de liefhebbers. We gaan namelijk terug in de geschiedenis van ons sportcomplex M.S.V.’71.


Wij verkregen veel informatie van de heer Kees van der Sar (81 jaar) die als boerenzoon bijna op ons sportcomplex is geboren en getogen in boerderij de Nieuwe Kooiwoning.

Tegenwoordig woont Kees met zijn vrouw aan de Albert Schweitzerdreef. Zijn zoon Dirkjan voetbalde eind jaren 70 nog bij even in onze zwart/witte kleuren. De heer van der Sar is niet alleen opgegroeid in de Steendijkpolder, hij is ook in bezit van bijzondere archiefstukken betreffende 'onze' polder. Het M.S.V.’71 terrein had voor de aanleg van onze sportvelden in 1975, oorspronkelijk een agrarisch en nog verder terug, een waterrijk verleden.


De Nieuwe Kooiwoning

De boerderij naast M.S.V.'71 heette de Nieuwe Kooiwoning en stamde uit 1916. Het was een gemengd boerenbedrijf met zowel veeteelt als akkerbouw. Tot 1961 stond er overigens ook nog een boerderij op de plek van het Indoorpretpark; voorheen tennishal de Opdreef. Dit was de oude Kooiwoning, ook wel de grote Kooiwoming genoemd in die tijd. Deze boerderij van de familie van der Sar was gebouwd in 1661 en heeft er dus precies 300 jaar gestaan. De Familie van der Sar runde vanaf begin 19e eeuw deze boerderij en daarna de Nieuwe Kooiwoning. Kees van der Sar was van de 5e generatie en de laatste boer die als landbouwer uit de Steendijkpolder vertrok.Luchtfoto van de nieuwe Kooiwoning


De Nieuwe Kooiwoning lag middenin onze polder, wat nu de Molenwijk is. De ingang lag recht tegenover onze entree, aan het einde van onze toegangsweg langs het water. Oud MSV-ers kunnen het stenenpad tussen de maïsvelden vanuit de Drevenwijk vast nog wel herinneren. Velen fietsten in die jaren zo naar het nieuwe sportcomplex. Na het stenenpad in het verlengde van de Kooilaan kon je dan ter hoogte van de boerderij linksaf naar MSV. Meestal luid toegejuicht door de boerderij honden van de familie van de Sar. Want die hielden wel van een voetballetje.Lang voordat het M.S.V.'71 sportpark werd aangelegd draafde dit kalfje in de M.S.V.'71 wei


Met de auto was ons sportcomplex in die tijd te bereiken via de Maasdijk en de toenmalige Kooilaan. Een vergelijkbare dijkweg als de Schenkeldijk die achter ons hoofdveld ligt. Halverwege de Kooilaan kon je dan rechtsaf naar M.S.V.'71 en linksaf naar de boerderij. Direct links onderaan de Maasdijk woonde de familie Vreugdenhil. Hun zoon Jan keepte een aantal seizoenen in onze jeugd.


De Kooilaan

Tezamen met zijn ouders en broers en zussen groeide Kees op in de Nieuwe Kooiwoning van zijn ouders aan de toenmalige Kooilaan. Deze voormalige zomerkade liep vanaf de Maasdijk vanuit het heden gezien langs ons 3e en 2e veld naar de oude Kooiwoning. Deze zomerkade/laan werd in 1891 verhard met kool as en grind. In 1953 werd het verder verhard met puin. In 1961 werd de gemeente Maassluis eigenaar en werd de laan vanaf de Maasdijk tot de Nieuwe Kooiwoning geasfalteerd en werd de laan in het vervolg Kooilaan genoemd. Na de sloop van de oude/grote Kooiwoning in 1961 werd later op die plek de tennishal de Opdreef gebouwd.


De oude Kooiwoning in 1960


De Kooilaan, is bij de bouw van de Molenwijk, in de jaren 80 van de vorige eeuw opgegaan in de verlenging van de Albert Schweitzerdreef. Boerderij de Nieuwe Kooiwoning is in het mooie voetbaljaar; 1988 gesloopt voor uitbreiding van de Molenwijk.

Op en rondom sportcomplex werd vroeger onder andere, spruiten, maïs en aardappelen verbouwd. En er liepen dus ooit koeien, varkens, schapen en er scharrelde kippen op ‘onze’ velden. De koe komt overigens, ter gelegenheid van ons jubileum, terug op ons sportcomplex. Maar nu als clubmascotte als vrolijke knipoog (en eerbetoon) naar het agrarische verleden. Binnenkort meer hierover op onze website.


Het Tolhuis

Bovenaan de Maasdijk stond, ter hoogte van de Kooilaan tot 1936 overigens een tolhuis met slagboom. De dijk had destijds nog maar één rijbaan en om daarvan gebruik te mogen maken moest men daarvoor betalen. Bruning was de laatste tolgaarder. In 1926 is de wegenbelasting wet aangenomen.

De wegen die door de provincie werden overgenomen werden in eerste instantie bestraat. Een grote klus die jaren in beslag nam. De dijk viel onder het Hoogheemraadschap Delfland. Dat werd ook geregeld. Om de dijk tweebaansweg te maken moest het tolhuis gesloopt worden. De oprit van de Kooilaan naar de dijk moest een stukje steiler en breder gemaakt worden. Een betonwand werd voor het huis van de familie Vreugdenhil geplaatst. Een schaap op de oprit zag in het raam langs de oprit zijn spiegelbeeld en sprong pardoes door het raam naar binnen.


’t Leye Lant

Een van de flats aan de Albert Schweitzerdreef draagt de naam ’t Leye Lant. Het is een oude naam die met de geschiedenis van de Steendijkpolder verweven is. Waar komt deze naam vandaan en wat betekent hij?


In 1975 werd het sportcomplex MSV ’71 en later de naastgelegen atletiekbaan aangelegd. Het was bekend dat voorheen de getijdengeul Lee daar lag. Dit is nog een van de overgebleven getijdengeulen, ontstaan omstreeks de 8e eeuw.De inrit in 1985


Een ontdekking was een grote schelpenput, waar nu onze voetbalvelden liggen. Dit maakte onderdeel van een grotere schelpenstrook in die getijdengeul. Deze schelpenstrook loopt overigens helemaal tot aan Hoek van Holland. Ook is er een kleidek in de grondlaag vastgesteld. Een buitendijks onderdeel van het Westland dek.


Voor meer informatie over de geschiedenis en ook overstromingen van de Steendijkpolder kunt u bijgaand document downloaden. Of bezoek eens de website van de historische vereniging Maassluis; www.histvermaassluis.nl.


Geschiedenis MSV Sportcomplex
.doc
Download DOC • 130KB

Wij danken de heer Kees van der Sar voor de verkregen informatie en oude foto's.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page