top of page

Contributie seizoen 2020/2021


Afgelopen weekend zijn de herinneringen voor de contributie verzonden naar de leden die nog niet hebben betaald of geen betalingsregeling hebben afgesproken. Zo veel mogelijk per mail, een enkele via de post.

Gaarne aandacht voor de uiterste betaaldatum : vrijdag 16 oktober 2020!

Indien u dinsdag 13 oktober nog geen mail of post heeft ontvangen, verzoeken wij u om eerst uw spam even te checken. Wellicht is de mail daarin terechtgekomen.

Indien dan blijkt dat u onverhoopt toch geen factuur heeft ontvangen, graag dat melden door een mailtje te sturen naar: penningmeester@msv71.nl.

Voor de volledigheid nog een keer het bankrekeningnummer voor de contributie:

NL02 RABO 0340 3908 67 t.n.v. M.S.V. ’71.

Wij rekenen op uw medewerking!

Bestuur M.S.V. '71

11-10-2020

Comments


bottom of page