top of page

Fonds Schiedam-Vlaardingen steunt M.S.V.’71 met renovatie!


Groot en fantastisch nieuws! Na de prachtige nieuwbouw van onze kleedkamers in 2018 en de fraaie uitbreiding van onze bestuurskamer in 2019, kunnen wij melden dat wij dit jaar een start willen maken met de renovatie van o.a. onze oude kleedkamers.


Het afgelopen jaar is het bestuur druk geweest met de aanvragen van de nodige subsidies. Inmiddels kunnen we mededelen dat er al twee grote subsidies zijn toegezegd. Het gaat om een hele mooie bijdrage vanuit de BOSA regeling. Deze regeling is door onze overheid in het leven is geroepen en staat voor; Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De BOSA regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.
In december hebben wij de bevestiging van een grote bijdrage van het regionale Fonds Schiedam Vlaardingen ontvangen. Zij verlenen met een groot bedrag een enorme steun aan onze renovatie.

Al vele jaren ontvangen wij als verenging financiële steun van het Fonds. Zo verleenden zij eerder subsidie aan de renovatie van onze kantine in 2001 en droegen zij bij aan onze Megaweek activiteiten.


Onze dank aan het Fonds Schiedam Vlaardingen fonds is daarom groot.


Naast deze twee subsidies zal ook onze stichting Vrienden van M.S.V.’71 weer zijn geweldige financiële steun verlenen aan het renovatieproject.


Deze financiële toezeggingen tezamen zijn helaas nog niet voldoende om de begroting voor de renovatie sluitend te maken. Hiervoor zullen we ons de komende periode gaan inzetten. Wij streven ernaar om in april te starten met de renovatie. Het gaat dan om een herindeling van de oude kleedruimten en de toiletten en keuken in onze kantine. Het is bedoeling dat onze oude opstallen dezelfde kleur en uitstraling krijgt als ons nieuwe kleedkamergebouw.


Kortom het wordt alleen maar mooier bij onze club. Want MSV blijft bouwen aan de toekomst. Met dank aan de financiële steun van het Fonds Schiedam Vlaardingen, de Bosa regeling en stichting Vrienden van M.S.V.’71.


Wij houden u de komende periode graag op de hoogte.


Het bestuur van M.S.V.’71

תגובות


bottom of page