top of page

Informatie over Jeugdbeleid M.S.V.'71Beste jeugdtrainers en leiders,


Na de selectie senioren gaan ook de jeugdteams van M.S.V.’71 weer beginnen aan een nieuw voetbal seizoen.


Ook voor mij breekt er weer een nieuwe periode aan bij onze mooie club als (recentelijk) aangesteld hoofd jeugdopleiding (bovenbouw).


Het was de afgelopen 2 maanden hard werken en best wel spannend om voor alle jeugdteams trainers en leiders aan te stellen. Met grote dank aan de jeugdbestuursleden is dat inmiddels (grotendeels) gelukt.


Een prachtige ontwikkeling is dat er zowel bij de bovenbouw als de onderbouw diverse jeugdspelers bereid zijn gevonden om als (hulp) trainer hun bijdrage te leveren. Op deze wijze werken wij aan een zelf opgeleid trainerskorps.

De volgende grote, maar super leuke en uitdagende klus, is om samen met Ron van Straaten (hoofd jeugdopleiding onderbouw) te werken aan een technisch beleidsplan voor de gehele jeugd. De opdracht is om de jeugdopleiding (voetbaltechnisch) naar een hoger plan te tillen. Ron en ondergetekende hebben al een paar brainstormsessies achter de rug. Net als in het verleden waarin wij succesvol hebben samengewerkt zitten wij weer op 1 lijn.


Vervolgens worden de (jeugd) selectietrainers er bij betrokken om mee te denken en hun expertise met ons te delen. Uiteindelijk zullen alle jeugdtrainers worden bijgepraat en naar hun mening worden gevraagd. Uiteindelijk moet er een breed gedragen plan komen waar we met zijn allen de schouders onder gaan zetten.


Uiteraard zal er ook afstemming plaatsvinden met de technische commissie senioren, vooral als het gaat over de doorstroming van jeugdspelers naar de senioren selectie.

Tenslotte zal het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan jeugd- en hoofdbestuur.

Samen met jullie allemaal gaan wij er voor zorgen dat ons prachtige complex (complimenten aan de mensen die dat gerealiseerd hebben ) de jeugdopleiding krijgt die daar bij hoort.


Ik wens jullie allemaal een geweldig leuk, sportief en succesvol voetbalseizoen toe.

Mede namens Ron,

Wim Bijkerk


NB: Wil jij ook een bijdrage leveren aan onze jeugdopleiding laat het Ron of ondergetekende weten.


Comments


bottom of page