top of page

M.S.V.’71 bedankt het de Groot Fonds voor bijdrage aan renovatie!


Onlangs ontvingen wij een goed bericht vanuit het mooie Schiedam. Onze subsidie aanvraag bij het de Groot Fonds is gehonoreerd door het bestuur van het Schiedamse Fonds. Dit houdt in dat we een welkome donatie voor ons grote renovatie project tegemoet kunnen zien.

Een zeer welkome bijdrage die ons helpt om het tekort in onze renovatie begroting te dichten. Want mede door de noodgedwongen annulering van onze Megaweek en nodige onvoorziene en extra renovatiekosten is er een behoorlijk gat in de begroting geslagen. De financiële steun van het de Groot Fonds geeft ons weer een goede stap in de richting en zal goed besteed worden. Onze dank aan het fonds is daarom letterlijk en figuurlijk Groot.


Stichting De Groot Fonds werd in 1956 opgericht door wijlen de heer Alewijn de Groot (1896-1965) , Schiedammer en in het dagelijks leven handelaar in spiritus en moutwijn, een belangrijke grondstof voor de jenever stokerijen.

Schiedam kende voor en na de Tweede Wereldoorlog nog tientallen zelfstandige jeneverstokerijen waar op ambachtelijke wijze werd gestookt. Dat waren dan ook de meeste klanten van de heer De Groot. Inwoners van Schiedam met financiële moeilijkheden die zijn hulp echt nodig hadden, konden een beroep op hem doen.

Hij deed dat met grote mate van bescheidenheid en altijd in stilte, hij wilde zijn naam daarbij niet genoemd hebben. Zo was hij onder meer een belangrijke financier voor de bouw van het bejaardenhuis François HaverSchmidt.

De heer De Groot was niet gehuwd en leefde sober. Hij vond dat het door hem opgebouwde vermogen, opgebouwd in zijn Schiedamse bedrijf, uiteindelijk ook ten gunste moest komen van de Schiedamse bevolking.

Om deze reden had hij in zijn testament laten opnemen dat vrijwel zijn gehele vermogen ten gunste diende te komen van het door hem opgerichte "Stichting De Groot Fonds".

De inkomsten uit dit vermogen maken het mogelijk dat het fonds jaarlijks vele organisaties in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en ook daarbuiten van een financiële bijdrage kan voorzien.

De afgelopen maanden is het bestuur druk geweest met de aanvragen van de nodige subsidies. Inmiddels kunnen we mededelen dat er nu drie mooie subsidies zijn toegezegd. Naast de steun van het de Groot Fonds gaat het om een bijdrage vanuit de BOSA regeling. Deze regeling is door onze overheid in het leven geroepen en staat voor; subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Daarnaast ontvingen wij ook een mooie bijdrage van het Fonds Schiedam Vlaardingen. Naast deze subsidies verleent ook onze stichting Vrienden van M.S.V.’71 een geweldige financiële steun aan de renovatie van ons sportcomplex.

Deze financiële toezeggingen tezamen zijn helaas nog niet voldoende om de begroting voor de renovatie sluitend te maken. Hiervoor blijven we ons de komende tijd inzetten. Want we blijven bouwen aan een mooie toekomst voor M.S.V.'71. En dat is wel een Schiedams borreltje waard!

Wij houden u graag op de hoogte.

Het bestuur van M.S.V.’71

Comments


bottom of page