top of page

M.S.V.’71 MEGAWEEK gaat scoren voor de Voedselbank Maassluis!


M.S.V.’71 sloot het afgelopen jaar feestelijk af met een kerstfeest en eindejaar borrel. Daartussendoor was er ook heel goed nieuws voor onze jaarlijkse Megaweek.

Na drie edities en 5 jaar prettige samenwerking met ‘Embassy Freight’ van Joey de Groot neemt de ‘HM GROUP’ de rol van grootste steunpilaar van de M.S.V.’71 Megaweek over! Geen echte onbekende voor onze vereniging, daar ‘Embassy Freight’ tot 2018 onderdeel was van dit bedrijf. Eigenaar; Marco de Groot draagt onze vereniging al jaren een warm hart toe. Marco en Joey zijn overigens geen familie van elkaar maar zijn beiden echte Maassluizers, die het verenigingsleven in Maassluis graag ondersteunen.

De hoofdsponsor overdracht werd op zaterdag 24 december jl. in goede harmonie beklonken. Allereerst werd Joey met een fraaie fotocollage ontzettend bedankt voor zijn geweldige steun met ‘Embassy Freight’ aan de Megaweek. Tezamen met ‘Embassy Freight’ zijn er mooie donaties gedaan aan de Dirk Kuyt Foundation (2018), Dierenhoek ’t Sparretje (2019) en afgelopen jaar de Stichting AK.
Overigens blijft Joey met zijn bedrijf sponsor van de Megaweek bij M.S.V.’71.

Nieuwe hoofdsponsor; de ‘HM Group’ en is net als ‘Embassy Freight’ een havenlogistiek bedrijf, echter meer gespecialiseerd in containertransport, op-en overslag. Neem gerust een kijkje op hun website: www.hm-group.nl
De Megaweek is gebaat bij de trouwe steun van vrijwilligers en sponsors. Zij vormen het fundament van de traditionele feestweek van M.S.V.’71 voor heel Maassluis.

Daarom zijn we erg blij dat Joey de bal om de M.S.V.’71 Megaweek de komende jaren te ondersteunen, overspeelt naar Marco.


En in lijn met de eerder door Joey ingezette traditie heeft Marco in samenspraak met onze Megaweek organisatie; ‘de Stichting Vrienden van M.S.V.’71’, ingestemd een prachtig mooi lokaal goeddoel te steunen.

Gezamenlijk gaan we ons de komende jaren inzetten voor de Voedselbank Maassluis. M.S.V.’71 scoort dus voor de voedselbank Maassluis!

De komende periode volgt er meer informatie over onze voedselbank acties en het programma van de 26e M.S.V.’71 Megaweek. De kaartverkoop is inmiddels in volle gang.

Comments


bottom of page