top of page

Oprichting jeugdbestuur M.S.V.’71


Na de invulling van onze technische commissie alweer goed nieuws voor onze, bijna 50 jarige, vereniging. Want M.S.V.'71 heeft sinds dit seizoen weer een actief jeugdbestuur.


Een mooier cadeau voor ons jubileum kunnen wij ons niet wensen. Want dit stond al lang op de verlanglijst van het hoofdbestuur. Na een aantal jaren zonder is er de afgelopen tijd een geweldig nieuw jeugdbestuur geformeerd.


Dit jeugdbestuur houdt zich bezig met alles wat betrekking heeft op de jeugd binnen onze vereniging; van de Kabouters t/m de Jo19. Hiermee valt ook de jeugdopleiding onder de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur.


Het jeugdbestuur bestaat uit de coördinatoren van de verschillende leeftijdscategorieën en een vertegenwoordiger van de wedstrijdcommissie. Dit zijn de volgende vrijwilligers:


Brigitte van Elswijk coördinator Kabouters / JO8 / JO9

Mels van Zanten coördinator JO11

André Swertz coördinator JO13

Martin Klop coördinator JO15 t/m JO19

Diana van Dun lid wedstrijdcommissie


Mels is tevens de voorzitter van het jeugdbestuur en treedt als 'bestuurslid Jeugd' toe tot het algemeen bestuur van M.S.V.'71 .


Hoewel wij het jeugdbestuur nu presenteren, is het jeugdbestuur feitelijk al sinds vorig voorjaar 2020 achter de schermen actief. In de eerste plaats wil het jeugdbestuur de lijnen tussen de vereniging en de jeugdleden zo kort mogelijk maken. Het jeugdbestuur zet zich in om de jeugdafdeling van M.S.V.'71 verder te ontwikkelen en uit te bouwen, zodat M.S.V.'71 een gezellige vereniging blijft en jeugdvoetbal biedt voor alle leeftijden en op alle niveaus.


Formeel is het jeugdbestuur op dit moment nog in oprichting. Tijdens de algemene ledenvergadering van 25 januari a.s. zal de oprichting van het jeugdbestuur en de toetreding van Mels van Zanten als bestuurslid nog formeel door de ledenvergadering goedgekeurd worden.


Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van het bestuur in vervulling.


Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!


Het bestuur van M.S.V.'71

Comments


bottom of page